Anekdotlar 01: Albafica

Bir fiziksel temas kurmak değil de, gizli kalan bu görünmez bağları savunmaya devam etmektedirler, ama bir tek başına olsa bile o ortadan yok. Ve hiçbir şey erkeklerin yol alarak daha daha iyi açıklar.

Albafica ve Lugonis üzerinde Sage

Yakın zamanda Japonya'da yayımlanan benzer biçimde tankōbon bir Gaiden Albafica, öneriyoruz. Tek bir birimdeki bölüm okuma yeteneği ötesinde, bu baskı Dryad en cüppe ve desen dahil olmak üzere benzeri görülmemiş yüksek kaliteli ekstralar sunuyor.

Ayna 1 - Ayna 2 - Emule

  • Facebook
  • Twitter
  • MySpace
  • Google Bookmarks
  • Live
  • email
  • Add to favorites
  • PDF
  • Print