Bab 223
Masa Depan Bermula

Menghabiskan perkataan yang betul untuk memberi selamat tinggal kepada manga ini tidak feat mudah. Mungkin cara yang terbaik adalah untuk membolehkan anda menikmati bab .. mengingatkan bahawa ini adalah hanya untuk selamat tinggal berucap Lost.

Terima kasih untuk segala-galanya Shiori Teshirogi, semua peminat kita, kita berhutang anda. ;)

(More ...)