Bab 24: Kitar Semula dan trisikal

Kita kembali kepada penyebaran berita pada Dimensi Seterusnya dengan bantuan editor baru yang membuat keputusan untuk membantu dalam susun atur "manga" itu (tanda petikan adalah perlu :) ).

Anda boleh memuat turun bab yang dibentangkan oleh berikut mengandungi pautan .

Kita ingat bahawa edisi Itali tidak menggunakan terjemahan langsung dari Perancis Bahasa Jepun ke Bahasa Itali, tetapi seperti melalui penggunaan. Tambahan pula, penyesuaian dan penyemakan dikurangkan dan diperlukan untuk membaca.

Begitu juga, pengimbasan, penyuntingan dan tulisan adalah kualiti yang rendah sederhana kerana ia akan menjadi satu tindakan kekejaman untuk menumpukan sumber dan usaha pada "kerja" ini.

Berkongsi!