Κεφάλαιο 24: Ανακύκλωση και Τρίκυκλο

Συνεχίζουμε τη διάδοση των ειδήσεων για επόμενη διάσταση με τη βοήθεια ενός νέου επεξεργαστή που αποφάσισε να βοηθήσει στη διάταξη του ότι "manga" (τα εισαγωγικά είναι απαραίτητα :) ).

Μπορείτε να κατεβάσετε το κεφάλαιο αριθμημένο από το ακόλουθο link .

Υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι η ιταλική έκδοση χρησιμοποιούν την άμεση μετάφραση από τα ιταλικά και ιαπωνικά, αλλά με τη χρησιμοποίηση ως γαλλική. Επιπλέον, η προσαρμογή και αναθεώρηση διατηρούνται στο ελάχιστο για να επωφεληθούν από την ανάγνωση.

Ομοίως, σάρωση, επεξεργασία και γράμματα είναι μέσης έως χαμηλής ποιότητας διότι θα ήταν μια πράξη βαναυσότητας να αφιερώσουν πόρους και προσπάθειες σε αυτό το "έργο".