Αγίου Seiya Ω

Επεισόδιο 10
Desperate διάσωση! Μια άλλη Golden Knight!

[決死の奪還! もう一人の黄金聖闘士!]
Kesshi δεν Dakkan! Mōhitori δεν Kogane Seinto!

Εικόνες:

Σύνοψη:
Οι πέντε νέοι χάλκινο ξέσπασε σε Πύργο της Βαβέλ για να σώσει Aria από τα νύχια του Άρη, αλλά και για την υπεράσπιση της νέας ιερό είναι Mikene Λέοντος, ο οποίος καταλήγει να είναι ταυτόχρονα ένας αντίπαλος από την εμβέλειά τους. Όπως και αν αυτό δεν ήταν αρκετό το ίδιο Άρης παίρνει το πεδίο στο πρόσωπο, αλλά ..
(Περισσότερα ...)