Κεφάλαιο 03
Mudan Sparrow

Κεφάλαιο 48 Σύνολο

Hui νίκησε και κατέκτησε την εμπιστοσύνη του Liu Xing, Dohko είναι σταθερά αποφάσισε να σπάσει σε Jing Xian Taonia να ελευθερώσει από την τυραννία του Bai Ζε. Αλλά για τον τρόπο που τα δύο δυσεπίλυτα εχθρούς δεν τελείωσε: Mudan Sparrow, προκειμένου να ευχαριστήσει τον αδελφό του Feiyan, είναι πρόθυμοι να κάνουν οτιδήποτε για να τους σταματήσει ..

(Περισσότερα ...)