Κεφάλαιο 24: Ανακύκλωση και Τρίκυκλο

Συνεχίζουμε τη διάδοση των ειδήσεων που σχετίζονται με την επόμενη διάσταση χάρη στη συνεργασία του νέου επεξεργαστή ο οποίος έχει αποφασίσει να βοηθήσει στη διαμόρφωση αυτού του «manga» (η παραθέτοντας χρειάζεται :)).

Μπορείτε να κατεβάσετε το κεφάλαιο σελιδοποίηση από τον παρακάτω σύνδεσμο .

Υπενθυμίζεται ότι η ιταλική έκδοση δεν κάνει χρήση της απευθείας μετάφραση από τα ιαπωνικά στα ιταλικά, αλλά χρησιμοποιεί και από τη γαλλική. Επιπλέον, η προσαρμογή και αναθεώρηση μειώνονται στο ελάχιστο που απαιτείται, προκειμένου να επωφεληθούν από την ανάγνωση.

Ομοίως, σάρωσης, επεξεργασίας και γράμματα είναι μέσης έως χαμηλής ποιότητας, διότι θα ήταν μια πράξη βαναυσότητας να αφιερώσουν πόρους και προσπάθεια σε αυτό το "έργο".