Κεφάλαιο 04
Sad Eyes of Feiyan

Κεφάλαιο 49 Σύνολο

Μετά τη νίκη Mudan, ενώνει ο αγώνας την ίδια Ze Bai. Η δύναμη της Feiyan είναι καταστροφικές λόγω της ισχύος αφαιρείται από το White Dragon και θα θέσει σε δοκιμασία την καρδιά του Dohko ..

Direct Download - Emule - Torrents - Μιλήστε Reader

Να Κοινωνικότητα, Μοιραστείτε!