Κεφάλαιο 03
Mudan του Sparrow

Κεφάλαιο 48 Σύνολο

Hui νίκησε και κατέκτησε την εμπιστοσύνη του Liu Xing, Dohko είναι αποφασισμένη να σπάσει σε Jing Xian Taonia να απελευθερωθούμε από την τυραννία του Bai Ze. Αλλά για τον τρόπο που οι δύο δυσεπίλυτα εχθρούς δεν έχει τελειώσει: Mudan Sparrow, προκειμένου να ευχαριστήσουν Feiyan ο αδελφός του είναι πρόθυμος να κάνει τίποτα για να τους σταματήσει ..

Direct Download - Emule - Torrent - σε απευθείας σύνδεση Reader

Να Κοινωνικό, Share!