Κεφάλαιο 008
Κόκκινα κρίνα της κοιλάδας

Μετά την αποθήκευση Πεύκος, Albafica, πιο αποφασιστικά, θέλει να κλείσει το θέμα με Luco. Αλλά το Spectre του δρυάς έχει στο χέρι τη σύγκρουση: το δηλητήριο αντισταθμίζεται από την-κοιλάδα, τριαντάφυλλα Ιχθείς είναι υπό τις διαταγές του. Albafica χτυπά επανειλημμένα, λέγοντάς του πρώτα, όπως ο Πεύκος, ήταν μόνο ένα όργανο στα χέρια των Lugonis αφέντη του. Τελευταία επίθεση του φαίνεται αποφασιστική, αλλά Luco ούτε καν ασχολούνται με την υπερηφάνεια των Ιχθύων ..

Direct Download - eMule - Torrent - on-line Reader

  • Facebook
  • Twitter
  • MySpace
  • Google Bookmarks
  • Live
  • email
  • Add to favorites
  • PDF
  • Print