Έτοιμο είναι το softsub dell'OAV 22!

Softsub OVA 22

Καθρέφτης 1 - Καθρέφτης 2 - Καθρέφτης 3 - eMule - Torrent

Τα λέμε σύντομα με 23 ?)

Εμείς εισάγετε μια σημείωση μετάφραση.

Στέγαση, Στέγαση στα ιταλικά [αυλάκι, τρύπα, αυλάκι ή άλλο παρόμοιο χώρο στον οποίο να βρει ένα κομμάτι ή μέρος αυτού], στο πλαίσιο του νερού συμβολίζει:
- Μέρος του ένα δέντρο που είναι κάτω από το κατάστρωμα,
- Μέρος του προβόλου, το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό του κύτους,
- Το μέρος του δέντρου κάτω από την κύρια γέφυρα.

  • Facebook
  • Twitter
  • MySpace
  • Google Bookmarks
  • Live
  • email
  • Add to favorites
  • PDF
  • Print