Εδώ είμαστε στο τέλος αυτού του κύκλου των ωαρίων!

Lost Canvas: Capitolo 8 - Il Giorno della Brezza

Lost Canvas: Κεφάλαιο 8 - Το Φως της ημέρας

Αυτή τη φορά, όχι διπλή κυκλοφορία, αλλά ένα ενιαίο αρχείο βίντεο ορατές από όλες τις υψηλής ποιότητας.

Download OVA 8: Άμεση - Torrent - Emule

  • Facebook
  • Twitter
  • MySpace
  • Google Bookmarks
  • Live
  • email
  • Add to favorites
  • PDF
  • Print