El capítol 40
Homes o Dones


Podeu descarregar el capítol dels següents enllaços:

Mirror 1 - Mirror 2


Per tenir sempre a mà una llista actualitzada dels enllaços als capítols visiteu aquesta pàgina .

_____________

Recordem que l'edició italiana no utilitza la traducció directa del japonès a l'italià, però utilitzant com francès o espanyol. A més, l'adaptació i la revisió es redueixen al mínim i es requereix per a la lectura.

De la mateixa manera, l'exploració, l'edició i les lletres són d'una qualitat mitjana-baixa, ja que seria un acte de crueltat a dedicar recursos i esforços en aquest "treball".

Sigui Compartir Sociable,!